Tekijä Nikula Liisa
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sivut 16 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 952-446-340-7 (painettu)
Tiivistelmä

Forststyrelsens naturskydd skyddar den ursprungliga, hotade naturen i vårt land samt producerar tjänster för dem som är intresserade av friluftsliv och rör sig i naturen. Vi sköter så gott som alla landets nationalparker, naturreservat och andra statliga skyddsområden, ödemarksområdena i norr samt ett stort antal statliga strövområden som är utrustade för friluftsliv.