Tekijä Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sivut 18 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-446-907-4 (painettu), 978-952-446-908-1 (pdf)
Tiivistelmä

Naturtjänsterna är Forststyrelsens  resultatenhet som ansvarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Naturtjänsterna utarbetar sin egen årsberättelse. Där presenteras det viktigaste som åstadkommits under året när det gäller naturskydd, rekreationsbruk av naturen, områdesförvaltning samt jakt och fiske.

Årsberättelsen innehåller också uppgifter om antalet besök i nationalparkerna, strövområdena samt naturumen och andra servicepunkter.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €
Lisätietoja

Publiceras även på finska och på engelska.