Tekijä Vesala Riitta, Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 37 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Glosholmen sijaitsee Porvoossa, Pellingin eteläpuolella. Saarella oleva merivartioasema on ilmoittanut lopettavansa toimintansa lähivuosina. Esisuunnitelman tarkoituksena on ollut tuottaa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja saaren tulevaisuuden toiminnasta, tarvittavista investoinneista, toimijoista ja hallintamalleista.

Glosholmenissa on useita rakennuksia, jotka sijoittuvat pääasiassa saaren pohjoisosaan. Merivartioaseman päärakennuksessa pitäisi tehdä huomattavia, osin kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Sen vieressä on tyhjillään oleva huonokuntoinen rivitalo. Purkukuntoiset vanha sotilaskoti ja vanha merivartioasema edustavat saaren vanhempaa rakennuskantaa. Alueella on lisäksi valvontatorni, erikokoisia ja -kuntoisia varastorakennuksia, satamarakennelmia, puolustusvarustuksia sekä saaren erityispiirteenä majakan raunio. Glosholmenin suippokattoista tunnusmajakkaa pidetään Tove Janssonin Muumitalon esikuvana.

Esisuunnitelma laadittiin vuorovaikutteisena prosessina alueen yrittäjien ja järjestöjen kanssa. Kahdessa osallistavassa työpajassa ideoitiin Glosholmenin tulevaisuuden toimintaa, kartoitettiin kiinnostuneita toimijoita sekä rakennettiin toimijaverkostoa.

Ensimmäisessä työpajassa laadittiin Glosholmenille ”liiketoimintasuunnitelma”. Glosholmen määriteltiin luonto-, kulttuuri- ja historiaelämysten saareksi, jolla voi kokea aitoa saaristolaisuutta ja jonka palvelut ovat korkeatasoisia, kohtuuhintaisia ja paikallisesti tuotettuja. Saarella voisi olla vierasvenesatama palveluineen, ravitsemuspalveluita ja yöpymismahdollisuus sekä luontoon, kulttuuriin ja historiaan liittyviä erityispalveluita. Asiakkaat olisivat pääosin muualta tulevia kävijöitä: veneilijöitä, ryhmämatkailijoita, kurssi- ja retriittiryhmiä ja eri alojen harrastajia (esim. sukellus, valokuvaus, lintutarkkailu, maalaus). Palvelujen tuottajina olisivat paikalliset yritykset ja toimijat osakeyhtiönä tai osuuskuntana. Myös julkista sektoria samoin kuin ulkopuolisia rahoittajia ja kumppaneita tarvittaisiin.

Toisessa työpajassa laadittiin SWOT-analyysit kolmesta erilaisesta toteuttamisvaihtoehdosta, joista ensimmäisessä uusi toiminta aloitetaan pienin investoinnein, toisessa rakennuksiin investoitiin kohtuullisesti ja kolmannessa toteutettiin huomattava määrä uudisrakentamista.

Glosholmenilla on ainutlaatuinen mahdollisuus muodostua yhdeksi Itä-Uudenmaan keskeisimmistä saaristomatkailukohteista. Se on luonnonkaunis ja siellä on mielenkiintoisia historiallisia ja kulttuurikohteita sekä syvä satama. Saarella on useita rakennuksia ja rakennuspaikkoja, joita voitaisiin hyödyntää uuteen käyttöön. Korjauskelvottomat rakennukset tulisi voida korvata uudisrakennuksilla. Majakan raunion ympärille voitaisiin toteuttaa elämyksellinen tutustumismahdollisuus Tove Janssonin tuotantoon.

Glosholmen kuuluu Pellingin saariston osayleiskaava-alueeseen. Kaavaluonnoksessa saari oli merkitty retkeily- ja virkistysalueeksi lukuun ottamatta pohjoispään satama-aluetta. Esisuunnitelmassa esitetään kaavaa tarkennettavaksi niin, että alue, jolla nykyiset rakennukset sijaitsevat, merkittäisiin matkailupalvelujen alueeksi. Matkailupalvelujen alue voitaisiin myydä tai vuokrata yksityiselle palveluntuottajalle niin pitkäksi ajaksi, että investoiminen rakennuksien kunnostukseen tai korvaaviin uudisrakennuksiin olisi kannattavaa. Pääosa saaresta ja rannat satamaa lukuun ottamatta jäisivät yleiseksi virkistysalueeksi Metsähallituksen hallintaan.