Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 14 s.
Kieli
suomi
svenska
Tiivistelmä

Korttisarja esittelee 20 tyypillistä metsäkasvilajia valokuvin ja tekstein. Tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Kortteja voi tulostaa ja laminoida ja ottaa mukaan metsäretkille. Materiaali on vapaasti käytettävissä opetukseen. Materiaalin on tuottanut Suomen luontokeskus Haltia.

Kortserie presenterar sammanlagt 20 typiska skogsväxtarter med foto och text. Texterna är på finska och svenska. Det går bra att printa och laminera korten och ta med dem ut i skogen. Materialet får användas fritt i undervisningssyfte. Materialet har producerats av Finlands naturcentrum Haltia.