Tekijä Huhta Anne
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 52 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 100
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-648-6 (pdf)
Tiivistelmä

Tammelassa, Hämeen järviylängöllä sijaitseva Hämeen luontokeskus toimii Torronsuon, Liesjärven ja Päijänteen kansallispuistojen, Evon retkeilyalueen, Aulangon ja Komion luonnonsuojelualueiden sekä lähikuntien retkeilyreittien neuvontapisteenä. Luontokeskus on avattu yleisölle maaliskuussa 2000.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2006–2007 Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Satunnaisotannalla toteutettuun tutkimukseen saatiin vastauksia 315 kpl, joista 66 % oli naisilta ja 34 % miehiltä. Vastaajista peräti 52 % oli ensimmäistä kertaa luontokeskuksessa. Keski-ikä oli 47 vuotta. Yleisimmin paikalle saavuttiin 2-5 hengen ryhmissä, perheen, muiden sukulaisten tai ystävien seurassa. Luontokeskus oli yli puolella vastanneista yksi matkan suunnitelluista kohteista. Tärkeimpänä harrastuksena mainittiin kävely, luonnon tarkkailu ja retkeily.

36 %:lle vastaajista paikka oli entuudestaan tuttu, tai siitä oli kuultu ystäviltä ja tuttavilta. Myös Metsähallituksen verkkosivuilta oli etsitty tietoa etukäteen. Yllättävää oli, että vain 8 % oli kuullut paikasta eri viestimien välityksellä ja vain yksi henkilö alueen yrityksiltä. Tunnettavuutta pitää lisätä huomattavasti nykyisestä.

Vierailusta oli päällimmäisenä jäänyt mieleen hyvä ja ystävällinen asiakaspalvelu, rauhallinen ilmapiiri sekä näyttely. Myös sisä- ja ulkotilojen siisteyteen ja toimivuuteen oltiin tyytyväisiä. Parantamisen varaa on kalastuksesta, metsästyksestä sekä vesillä liikkumisesta tiedottamisessa. Kaiken kaikkiaan luontokeskukseen ja sen palveluihin oltiin tyytyväisiä.

Luontokeskuksessa on tehty aiemmin yksi asiakastutkimus, vuonna 2001. Myös se toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä, joten näiden kahden tutkimuksen tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia, ja samoin tuloksia voi verrata Metsähallituksen luontopalvelujen muihin vastaaviin asiakastutkimuksiin. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään luontokeskuksen toiminnan kehittämisessä ja markkinoinnin suunnittelussa.