Tekijä Kyrönviita Minna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 63 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 189
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-027-7 (pdf)
Tiivistelmä

Helvetinjärven kansallispuisto perustettiin vuonna 1982, ja puisto vietti 30-vuotissyntymäpäiviään vuonna 2012. Puisto sijaitsee Pirkanmaalla, Ruoveden kunnassa. Kansallispuisto on kooltaan 49,5 km². Vuosittain Helvetinjärven kansallispuistoon tehdään noin 23 000 käyntiä.

Helvetinjärvellä kerättiin kävijätutkimuksen aineistoa 7.5.–30.9.2012. Tutkimuksessa selvittiin puiston kävijärakenne, käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja käytöstä. Lisäksi selvitettiin kansallispuiston kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä Kankimäen kioskiin liittyviä kehittämistarpeita. Tutkimukseen saivat vastata kaikki 15 vuotta täyttäneet kansallispuiston kävijät. Vastauksia saatiin 236 kappaletta.

Vastanneista suurin osa (82 %) oli kotimaisia matkailijoita. Paikallisia asukkaita oli 10 % ja ulkomaisia matkailijoita 8 %. Eniten kävijöitä Helvetinjärvelle saapui Tampereelta ja Helsingistä, yli kolmannes kävijätutkimukseen vastanneista. Kävijöistä 55 % oli päiväkävijöitä ja 45 % yöpyi alueella. Suurin kävijäryhmä oli 25–34-vuotiaat. Yleisimmin puistoon saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä ja ystävistä.

Kansallispuiston suosituimmat käyntikohteet olivat Helvetinkolu ja Haukanhieta, jotka ovatkin puiston päänähtävyydet. Tärkeimmät syyt, miksi Helvetinjärvelle saavuttiin, olivat luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen sekä melusta ja saasteista poissa oleminen. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat kävely, eväsretkeily, luonnon tarkkailu ja retkeily.

Kävijöiden ennakko-odotukset luonnonympäristöstä, harrastusmahdollisuuksista sekä reiteistä ja rakenteista täyttyivät hyvin tällä kansallispuistokäynnillä. Palveluista ja rakenteista arvioitiin laadultaan parhaimmiksi tulentekopaikat ja pysäköintipaikat. Palveluiden määrään oltiin kokonaisuudessaan tyytyväisiä.

Helvetinjärven kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat vuoden 2012 käyntimäärällä laskettuina noin 422 000 euroa ja työllisyysvaikutukset noin viisi henkilötyövuotta.