Tekijä Salonen Darja, Veteläinen Tuuli
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sivut 73 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 244
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-239-4 (pdf)
Tiivistelmä

Hossan kansallispuisto sijaitsee Suomussalmen ja Taivalkosken kunnan sekä Kuusamon kaupungin alueella ja on kooltaan n. 111 km2. Aiemmin retkeilyalueena tunnettu Hossan kansallispuisto perustettiin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi, ja puisto saikin paljon huomiota sekä valtakunnallisessa että kansainvälisessä mediassa. Vuonna 2017 puistossa vieraili n. 124 000 kävijää.

Hossan kansallispuiston kävijätutkimus toteutettiin kesällä 2017 ja kevättalvella 2018. Vastauksia saatiin 397 kpl. Tutkimuksessa selvitettiin alueen kävijärakennetta, kävijöiden virkistysmotiiveja sekä tyytyväisyyttä palvelurakenteisiin. Lisäksi tutkittiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä selvitettiin kävijöiden kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Kävijätutkimukseen vastaaja oli tyypillisesti 35-45- tai 55-64-vuotias korkeakoulutettu nainen. Hän saapui paikalle Oulusta puolisonsa kanssa ja viipyi alueella kolme vuorokautta kävellen, retkeillen ja luontoa tarkkaillen. Vierailut kohdistuivat etenkin Värikalliolle ja Julmalle-Ölkylle. Kävijälle erityisesti luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen olivat tärkeitä. Noin 70 % vastaajista oli käymässä alueella ensimmäistä kertaa.

Valtaosa vastaajista liikkui alueella patikoiden. Keskimäärin käynnin aikana käveltiin 23 km, ja vastaajat kokivat niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisen hyvinvointinsa lisääntyneen käynnin aikana. Puolet vastaajista arvotti nämä terveys- ja hyvinvointivaikutukset vähintään 200 euron arvoisiksi. Hossan kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset vuonna 2017 olivat kokonaisuudessaan n. 7 422 000 euroa ja työllisyysvaikutukset n. 82 henkilötyövuotta.

Hossan kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,22. Vastaajat eivät olleet juurikaan häiriintyneet mistään käyntinsä aikana, ja heidän odotuksensa olivat toteutuneet hyvin. Palveluiden laatu koettiin pääosin kiitettäväksi. Kävijät kaipasivat alueelle eniten paikallisten tuotteiden ja ruuan myyntipistettä, ruokakauppoja ja majoituspalveluita.

Kävijätutkimus tehtiin osana EU:n Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelman rahoittamaa hanketta Apply Skills and Conserve our Environment with New Tools (ASCENT).