Tekijä Seppänen Sirke
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 73 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 111
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-661-5 (pdf)
Tiivistelmä

Kainuussa, Suomussalmen kunnan pohjoisosassa, sijaitseva Hossan retkeilyalue on Suomen ensimmäinen valtion retkeilyalue. Vuonna 1979 perustetun retkeilyalueen pinta-alasta (8 955 ha) 8 835 ha kuuluu Natura 2000 -suojelualueverkostoon.

Ulkoilulain mukaan valtion maalle voidaan perustaa retkeilyalue, mikäli alueella on huomattava merkitys ulkoilun kannalta. Retkeilyalueiden tehtävänä on tarjota monipuolisia, luonnonmukaisesti ja helposti saavutettavia virkistysympäristöjä sekä mahdollisuuksia oppia uusia asioita luonnosta ja luonnonvarojen käytöstä.

Tällä kävijätutkimuksella selvitettiin alueen kävijärakennetta, kävijätyytyväisyyttä ja käyntiin liittyviä harrastuksia. Lisäksi haluttiin tietää, millaisia palveluita kävijät toivovat alueelle. Kyselyyn, joka toteutettiin 1.3.-31.10.2007, saatiin 330 vastausta, joista 57 % miehiltä ja 43 % naisilta. Vastaajien keski-ikä oli 46 vuotta. Kävijät tulivat Hossan retkeilyalueelle useimmiten Kainuusta, Oulusta ja sen lähikunnista, pääkaupunkiseudulta tai Savosta. Alueelle tultiin useimmiten kahden hengen seurueessa ja seurue koostui oman perheen jäsenistä tai ystävistä. Yhdeksän kymmenestä kävijästä yöpyi alueella, ja 63 % kyselyyn vastanneista oli käynyt retkeilyalueella aiemminkin.

Hossaan tulon motiiveina olivat luonnon kokeminen, rentoutuminen, maisemat, puhtaassa ja meluttomassa luonnossa oleskelu sekä yhdessäolo oman perheen tai seurueen kanssa. Suosituimmat harrastukset olivat luonnon tarkkailu ja siitä nauttiminen, kävely ja maisemien katselu. Tärkeimmät harrastukset olivat luonnosta nauttiminen, retkeily ja kalastus.

Parhaiten kävijöiden ennakko-odotuksia vastasivat odotukset luonnonympäristöstä. Vähiten kävijöiden ennakko-odotuksia vastasivat harrastusmahdollisuudet ja palvelut. Palvelujen laadusta kävijät olivat tyytyväisimpiä polttopuihin, tulentekopaikkoihin ja pysäköintipaikkohin. Kokonaisuudessaan alueeseen ja sen rakenteisiin oltiin tyytyväisiä.

Alueelle toivottiin tarkempia opasteita, parempia karttoja sekä uudis- ja korjausrakentamista. Toisaalta kehuttiin Hossan muuttumattomuutta ja sitä, että luonto on asetettu kaupallisuuden edelle.