Tekijä Lakso Essi, Saarinen Anniina, Anderssén Emma, Turkia Tytti, Figueroa Daniela, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Eklund Lotta, Bäck Anette
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 68 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

I ECOnnect-projektet har vi studerat hur havet i centrala Bottniska viken kommer att se ut år 2120. Vi analyserade rådande och framtida miljöförhållanden och artutbredning, ekosystemtjänster och konnektivitet i centrala Bottniska viken.

I den här rapporten presenterar vi de ekosystemtjänster som fnns i området och hur dessa kan komma att förändras i framtiden.