Tekijä Turkia Tytti, Anderssén Emma, Lakso Essi, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 64 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

I ECOnnect-projektet har vi studerat hur havet i centrala Bottniska viken kommer att se ut år 2120. Vi analyserade rådande och framtida miljöförhållanden och artutbredning, ekosystemtjänster och konnektivitet i centrala Bottniska viken.

I den här rapporten presenterar vi den nuvarande statusen för den marina miljön och diskuterar möjliga förändringar av framtida miljövariabler och artutbredningen.