Tekijä Anderssén Emma, Lakso Essi, Turkia Tytti, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 20 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

ECOnnect var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland med syftet att studera hur klimatförändringen kan påverka arters utbredning, ekosystemtjänster och kopplingar mellan livsmiljöer i centrala Bottniska viken om 100 år.

Denna sammanfattande rapport beskriver några av de centrala resultaten i projektet. För material, metoder och mera detaljerade resultat hänvisas läsaren till huvudrapporterna. Rapporterna samt annat material finns på projektets hemsida, econnect2120.com.