Tekijä Vaara Ilkka, Björkqvist Niklas, Honkavaara Tomi, Karvonen Lauri, Kiljunen Nuutti, Salmi Juha, Vainio Kaisa
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 42 s.
Kieli
suomi
ISBN 978-952-295-247-9 (pdf)
Tiivistelmä

Ilmastoviisas metsätalous -hanke on osa metsähallituksen yritysvastuuohjelmaa. Ohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n tavoitteisiin, joista yksi on ilmastotoiminta. Metsähallitus työstää omaa ilmasto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää Metsähallituksen toimintaa entistä ilmastoviisaampaan suuntaan sekä edistää luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä ja suojelua muuttuvissa olosuhteissa. Metsähallituksen ilmasto-ohjelma tarkastelee valtion maa- ja vesialueiden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Hankkeen päätelmät

  • Metsätaloustoiminta nykyisiä Metsähallituksen metsänhoito-ohjeita noudattaen ottaa jo erinomaisesti huomioon hiilen sidonnan ja varastoinnin.
  • Kehitystä saavutetaan metsänhoito-ohjeiden soveltamisen ilmastopainotuksilla ja edelleen parantuvalla metsien hoidon tasolla.
  • Hiilen sidontaan panostaminen ei ole ristiriidassa metsätalouden hyvän tuloksen kanssa.
  • Hiilen varastoinnin voimakas lisääminen monikäyttömetsissä voi alentaa metsätalouden tuottoa.
  • Hiilen sitomisen lisääminen lannoittamalla on kannattava vaihtoehto.
  • Huonotuottoisten ojitettujen soiden ennallistamiseen panostettava lisää (kohdevalinnassa huomioitava mahdolliset metaanipäästöt).
  • Useassa työlajissa on mahdollisuus kohentaa toiminnan tasoa (ajoitus, laatu, seuranta) ja saada siten aikaan parannusta ennen kaikkea hiilen sidonnassa, mutta myös hiilen varastoinnissakin.

Ilmastoviisas metsätalous – hankkeen aikana ja jälkeen on käynnistynyt uusia tutkimushankkeita jotka täydentävät hankkeessa kerättyä tietoa. Niiden etenemistä ja tuloksia seurataan aktiivisesti ja Metsähallitus on mahdollisuuksien mukaan mukana näissä hankkeissa.

Lisätietoja

Julkaistu myös e-kirjana (e-julkaisu.fi)