Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Landskapen i Isojärvi tar dig på en tidsresa långt i det förflutna. Stugorna som byggts i de miljoner år gamla ravindalarnas sänkor och de för hand utjämnade cykelvägarna vittnar om berättelser från de halvt sekel gamla skogshyggesmarker. Nu när rallarna är borta är parkens flitigaste skogsarbetare och kändaste invånare den hemlighetsfulla bävern. Man ser den nödvändigtvis inte men spåren kan inte att undvikas.