Tekijä Holappa Ari, Moilanen Jussi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 15 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Jämäksen alueella ei ole maankäytöllistä erityisasemaa kaavoissa eikä Metsähallituksen paikkatietojärjestelmissä. Alueesta on ollut vuoteen 2001 saakka iso osa Kainuun rajavartioston käytössä. Tuolloin rajavartiosto luovutti Koiravaaran alueen sekä sen eteläpuolella Kangasjärveä vastaan olevan alueen Metsähallituksen hallintaan. Nykyisellään alueesta muodostuu Koiravaaran itäpuolisen Mäntykankaan sekä Sotkamon tien eteläpuolisen Leirikankaan kanssa jokseenkin yhtenäinen kokonaisuus, jolle kohdistuu mm. erilaisia virkistyskäytöllisiä paineita.

Metsien käytön Kainuun alueen aluetiimi päätti 14.11.2005, että alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuosille 2007 – 2016.