Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sivut tunnistuskorttisarja
Kieli
suomi
ISBN 952-446-073-4
Tiivistelmä

Tunnistuskortissa esitellään 30 kääväkäslajia. Niissä on mukana sekä yleisiä lajeja että vanhan metsän lajeja

Painos loppunut