Tekijä Suomen luontokeskus Haltia
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 39 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Kansallispuistosimulaattori on ulkona pelattava opetuspeli, jonka tarkoituksena on opettaa luonnon monimuotoisuutta innostavalla tavalla, havainnollistamalla luonnonkirjoa ja luonnonsuojelun keinoja.

Pelin kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokat 5–9, lukio ja ammatillinen opetus. Pelin pelaaminen kestää 45 minuutista 2 tuntiin.

Pelissä joukkueet perustavat kansallispuistoja pienoiskoossa. Tavoitteena on tehdä omasta alueesta mahdollisimman monimuotoinen lajien ja elinympäristöjen osalta. Pelin aikana joukkueet voivat kerätä itselleen uusia lajeja, elinympäristöjä ja lisäalueen tekemällä erilaisia tehtäviä. Pelin voittaa se joukkue, joka on pelin päättyessä onnistunut keräämään itselleen eniten pisteitä lajien ja luonnon ennallistamisen avulla. Pelin lopuksi päästään rakentamaan pienoiskansallispuistoon polkuja ja nuotiopaikkoja. Palveluja sijoittaessa otetaan muut lajit ja niiden tarpeet huomioon.

Pelin oppimistavoitteet ovat

  • Ymmärtää, että on paljon erilaisia lajeja, joilla on erilaisia elinympäristövaatimuksia.
  • Ymmärtää, että osa lajeista on tiettyihin elinympäristönsä piirteisiin tiukasti erikoistuneita.
  • Ymmärtää, että ihmisen aiheuttama luonnon yksipuolistuminen uhkaa erikoistuneita lajeja.
  • Osaa kuvailla, millaisia piirteitä monimuotoisella metsäluonnolla on.
  • Ymmärtää, että ennallistamalla ja haitallisia vieraslajeja torjumalla voidaan palauttaa ihmistoiminnan muuttamaa luontoa takaisin luonnontilaisemmaksi.
  • Ymmärtää, että ihmisen toiminta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii monenlaista yhteensovittamista.
  • Vahvistaa ryhmässä toimimisen taitojaan: ottaa muiden mielipiteet huomioon, perustelee omia näkökulmiaan ja harjaantuu yhteisten päätösten tekemisessä.

Pelin materiaalit