Tekijä Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Kuokkanen Panu, Suikki Anneli
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 39 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kärppäjärven alue sijaitsee Kuhmoisissa. Alueen pinta-ala on 814 hehtaaria. Alueeseen kuuluu Kärppäjärven ympäristöarvometsä ja vuonna 1993 perustettu kaksiosainen vanhojen metsien suojelualue, Kuoppa-aho ja Portinvuori, jonka pinta-ala on 208 ha. Kärppäjärven alue kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon. Perustetun suojelualueen osalla Naturan toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja muualla metsä- ja maa-aineslaki.

Kärppäjärven ympäristöarvometsä perustettiin vuonna 1997. Metsähallituksen omilla päätöksillään perustamat ympäristöarvometsät ovat alueita, joiden talouskäyttö jatkuu, mutta sen rinnalle nostetaan luonnon monimuotoisuuden suojelun tukeminen toiseksi päätavoitteeksi. Alueiden hoidossa otetaan korostetusti huomioon myös maisema, kulttuuriarvot sekä virkistyskäyttö ja luontomatkailua edistävien luonnonpiirteiden säilyminen.