Tekijä Toivonen Ida
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 20 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.5-30.8.2020. Vastauksia kertyi yhteensä 269 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark -verkostoa.