Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sivut 51 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 50
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-121-8 (painettu)
Saatavissa painettuna