Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sivut 40 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 64
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-358-x (painettu), 952-446-359-8 (pdf)
Tiivistelmä

Kiinteät muinaisjäännökset ovat jäänteitä ihmisen toiminnasta. Ne ovat esineiden ohella usein ainoita lähteitä maamme varhaisimmasta asutuksesta ja historiasta. Kiinteä muinaisjäännös on lain suojaama heti löydyttyään, ilman erillistä suojelupäätöstä. Muinaismuistolain (295/63) mukaan Museovirasto valvoo kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta ja hoitoa.

Tämä opas on tarkoitettu Metsähallituksessa kaikille maankäytöstä ja suunnittelusta vastaaville. Kohteiden tunnistamiseksi kiinteiden muinaisjäännösten moninaisuus ja rakenteet on käsitelty laajasti. Tämän oppaan tarkoituksena on estää Metsähallituksen mailla olevien kiinteiden muinaisjäännösten tuhoutuminen ja edistää niiden hoitoa.

Oppaan on tehnyt Museoviraston ja Metsähallituksen yhteinen työryhmä, johon kuuluivat Museovirastosta Paula Purhonen, Markku Torvinen, Jukka Moisanen ja Teppo Korhonen sekä Metsähallituksesta Heikki Ravela, Hannu Ormio ja Anu Vauramo. Kolmannen uudistetun painoksen on Museovirastosta tarkastanut ja täydentänyt Leena Koivisto ja luvun 2.2.6 myös Ulla-Riitta Kauppi.

Saatavissa painettuna
Hinta 15 €
Lisätietoja

3. uud. painos.