Tekijä Pekkanen Martti, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 25 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Metsähallituksen omilla päätöksillään perustamat virkistysmetsät ovat ensisijaisesti virkistystarkoituksiin varattuja alueita. Virkistysmetsissä harjoitetaan metsätaloutta niin, että virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevat luonnonpiirteet säilyvät.

Kismanniemen virkistysmetsä perustettiin vuosille 2004–2015 vahvistetun Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelman yhteydessä. Luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelman mukaan tärkeimmille virkistysmetsille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Virkistysmetsä kuuluu luonnonvarasuunnitelman Suomenselän osa-alueeseen.

Kismanniemen virkistysmetsä sijaitsee Kannonkoskella kuntakeskuksesta pohjoiseen Kivijärven kaakkoispuolella. Piispalan nuorisokeskukseen on matkaa noin kuusi kilometriä. Alueen pinta-ala on 763 hehtaaria. Virkistysmetsä rajoittuu pohjoisesta Kivijärven rantojensuojelu- ja Natura-alueeseen (FI0900090). Suunnittelualue on ollut tähän asti tavanomaista talousmetsää. Aiempaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei ole.