Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 4 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kysymyksiä ja tehtävä, joissa pohditaan, mitä jokamiehenoikeuksiin kuuluu ja miten retkeillä ympäristöä säästäen.