Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sivut 4 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Koitajoen Natura-alueen arvokkaimman osan muodostaa vuonna 1982 perustettu Koivusuon luonnonpuisto metsineen ja soineen. Ristisuon ja Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualueet perustettiin 1985 ja 1988. Lisäksi alueella on 1990-luvulla vanhojen metsien suojeluohjelmaan liitettyjä alueita.