Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 pp.
Kieli
english
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Dive into the landscape and join centuries of Koli visitors. The classic 1.4 km trail culminating at the top of Ukko-Koli reveals its various landscapes as it winds round the tops of Akka-Koli and Paha-Koli.