Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 1 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

På Kolis skogklädda berg möts en varierande och mångsidig natur och kultur samt en unik geologi. Landskapet skiftar snabbt från karga klippor till blomstrande ängar och från kulturmiljöer till ödemarkslandskap. Den omväxlande topografin i Koli erbjuder livsmiljöer för åtskilliga arter. För friluftsfolk finns det ett stort antal vandringsleder och krävande terräng i Koli.

Sähköinen julkaisu
Lisätietoja

Pdf-esite.