Tekijä Koskeli Anni
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 60 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 205
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-074-1 (pdf)
Tiivistelmä

Kolin-Ruunaan alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Lieksan kaupungissa. Alue käsittää Kolin kansallispuiston ja Ruunaan retkeily- ja suojelualueen lisäksi Patvinsuon kansallispuiston sekä useita pienempiä Metsähallituksen hallinnoimia suojelualueita. Kolin-Ruunaan alueella tehtiin joulukuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana yritystutkimus, jolla selvitettiin alueella toimivien luontomatkailuyritysten toimintakenttiä ja tutkimusalueen merkitystä yritysten toiminnassa. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi alueen hoidon ja käytön suunnittelussa. Kolin kansallispuistossa on tehty yritystutkimus aikaisemmin vuosina 2009-2010 ja Raja-Karjalan alueella vuonna 2007.

Yritystutkimuksessa oli mukana 49 alueella toimivaa yritystä, joista 24 ilmoitti käyttävänsä Kolin-Ruunaan aluetta liiketoiminnassaan. Yleisimmät yritysten toimialat olivat majoituspalvelut (67 % vastanneista), ruoka- ja ravitsemuspalvelut (49 %) sekä matkatoimisto-, matkanjärjestäjä- ja matkaopaspalvelut (41 %). Yrityksissä toimi yleensä yhdestä kahteen kokopäiväistä työntekijää ja osa-aikaisia työntekijöitä oli keskimäärin kolme. Tutkimukseen osallistuneet yritykset työllistivät yhteensä 249 henkilöä. Vastanneet yritykset arvioivat, että 89 % tutkimusaluetta käyttäneistä asiakkaista oli suomalaisia vuonna 2013. Ulkomaalaiset asiakkaat tulivat yritysten mukaan useimmiten Venäjältä tai Saksasta. Noin 59 % asiakkaista oli yksityisasiakkaita ja 41 % erilaisia ryhmiä.

Lähes 78 % Kolin-Ruunaan aluetta toiminnassaan käyttäneistä yrityksistä arvioi tutkimusalueen merkityksen toiminnalleen olevan melko suuri tai erittäin suuri. Yleisimpiä yritysten tarjoamia toimintoja olivat erilaiset päiväretket luontoon, tapahtumien järjestäminen, melonta, majoitus ja kahvilatoiminta. Metsähallituksen alueella tarjoamista palveluista parhaiksi arvioitiin polttopuu- ja jätehuolto, maaston palvelurakenteet, reittien ja rakenteiden turvallisuus sekä Metsähallituksen henkilöstön yhteistyö yrittäjien kanssa. Heikoimmat arviot saivat lähialueen tiestö ja erityisryhmien palvelut.

Yritysten kiinnostus luontomatkailuun liittyviä koulutuksia kohtaan oli varsin suurta. 71 % vastanneista yrityksistä oli kiinnostunut jonkinlaisesta luontomatkailuun liittyvästä koulutuksesta. Eniten kiinnostusta herättivät kansainvälisiin luontomatkailijoihin ja Kolin-Ruunaan alueen kulttuuriperintöön ja historiaan liittyvät koulutukset.

Lähes kaikki yritystutkimukseen osallistuneet yritykset arvioivat toimintansa pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevaisuudessa. Kolin-Ruunaan alueen merkitys yrityksille näyttäisi olevan kasvussa ja yritystoiminta tulee todennäköisesti lisääntymään sekä Kolin kansallispuistossa, Ruunaan retkeilyalueella että Patvinsuon kansallispuistossa. Kaiken kaikkiaan alueen matkailun tulevaisuus näytti yritysten silmissä valoisalta: 75 % vastanneista uskoi alueen matkailun kasvavan tulevaisuudessa.