Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 1 s.
Kieli
english
suomi
Tiivistelmä

Päiväreitin kartta Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueella. Konttainen on paljaskallioinen korkea vaara Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueella.

Map of day trail in Valtavaara-Pyhävaara Nature Reserve.