Tekijä Bylund Patrik, Henriksson Malin
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sivut 134 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-377-110-9 (pdf)
Tiivistelmä

Viimeisimmän jääkauden aikana jääpeite oli paksuimmillaan Korkearannikon ja Merenkurkun saariston alueella. Maankuori painui jäätikön valtaisan painon alla, mutta jään sulaessa paine väheni ja maankuori pääsi taas kohoamaan. Nopean maankohoamisen ja sen lukuisten jälkien ansiosta alue on nykyään yksi Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon maailmanperintökohteista. Korkearannikon jyrkkien kallioiden ja Merenkurkun saariston matalan kivikkoisen maiseman väliset kontrastit täydentävät toisiaan. Alueiden yhdessä muodostama maailmanperintökohde on maailman paras paikka viimeisimmän jääkauden jälkeisen maankohoamisen kokemiseen ja ymmärtämiseen.

Ruotsilla ja Suomella on yhteinen vastuu hoitaa ja suojella Korkearannikon / Merenkurkun saariston maailmanperintökohdetta, esitellä sitä yleisölle ja jakaa tietoa alueesta. Västernorrlannin lääninhallitus koordinoi maailmanperintöhallintoa Korkearannikolla, kun taas Merenkurkun saaristossa toimintaa koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Tämä on ensimmäinen koko maailmanperintökohteen yhteinen hallintasuunnitelma. Lääninhallitus ja Metsähallitus ovat yhdessä laatineet hallintasuunnitelman Korkearannikon ja Merenkurkun saariston yhteistyöryhmän jäsenorganisaatioiden toimeksiannosta. Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan, että maailmanperintökohteen arvot säilyvät ja aluetta kehitetään kestävällä tavalla. Korkearannikko / Merenkurkun saaristo on geologisesti ainutlaatuinen alue, mutta se on myös tärkeä paikka useille ihmisille ja erilaisille toiminnoille. Maailmanperintö on meidän kaikkien perintömme – koko ihmiskunnan perintö – riippumatta kansallisista rajoista ja siitä, kuka sitä hallinnoi. Yhdessä voimme suojella ja hoitaa maailmanperintökohteita paremmin ja säilyttää ne nykyisille ja tuleville sukupolville.