Tekijä Pekkanen Martti, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 23 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Ympäristöarvometsät on perustettu Metsähallituksen omilla päätöksillä. Niissä talouskäyttö jatkuu, mutta sen rinnalle on nostettu luonnon monimuotoisuuden turvaaminen toiseksi päätavoitteeksi. Niiden suunnittelussa ja käytössä otetaan korosetusti huomioon myös maisemalliset seikat, kulttuuriarvot, virkistyskäyttö ja luontomatkailu.

Kumpunevan ympäristöarvometsä sijaitsee Halsuan kunnan kaakkoisosassa lähellä Perhon ja Lestijärven rajoja. Sen pinta-ala on 867 hehtaaria. 

Sähköinen julkaisu