Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 1 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Molpehällorna består av flera grunda och ihopväxta öar. Ön pryds av unga lövskogar, vassområden och igenväxande havsvikar. På ön finns en gammal sjöbevakningsstation. Stationsbyggnaden har bara en våning, men den har ett utsiktstorn som reser sig över trädtopparna öppnande en fin vy till havet och över ön. På ön finns en mångsidig cirka en kilometer lång naturstig. På gården finns bland annat ett utedass och en eldplats.