Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Svedjehamn är en fiskehamn, vars landskap domineras av De Geer -moräner som påminner om tvättbrädor. Områdets mångskiftande natur förändras beständigt på grund av landhöjningen, och bildar rikligt med olika våtmarker såsom flador, glosjöar, träsk och myrar. Kvarkens största och finaste utsiktstorn (Saltkaret) finns här på näset mellan Bodvattnet och havet.

Invid Svedjehamn runt Bodvattnet går en 3,8 km lång naturstig (Bodvattnet runt). Från Svedjehamn går det också en 12 km lång vandringsled till Panike. På vandringsleden finns två sund, vilka man kommer över endast med båt.