Tekijä Kontiokari Heidi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 31 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Laahtasen virkistysmetsä on Ristijärven kunnassa sijaitseva virkistyskalastukseen ja retkeilyyn tarkoitettu alue. Virkistysmetsä rakentuu Laahtasen järven ja sitä kiertävän polun ympärille. Alue on ollut Metsähallituksen virkistyskalastusaluetta 1980-luvun lopusta lähtien. Laahtasen alueen maisema- ja virkistysarvojen perusteella alueelle perustettiin v. 1994 Metsähallituksen omalla päätöksellä Laahtasen luonnonhoitometsä, joka muutettiin virkistysmetsäksi 1990-luvun lopussa. Metsähallituksen metsätalousalueille perustamat virkistysmetsät ovat ensisijaisesti virkistystarkoituksiin varattuja, usein maisemallisesti erikoisia alueita, joiden hoidossa tulee korostetusti ottaa huomioon virkistyskäyttöä tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.

Metsähallituksen suunnitteluperiaatteiden mukaan virkistyskäytön erityisalueille laaditaan tarvittaessa alueen luonteeseen sopiva hoito- ja käyttösuunnitelma, joka ohjaa alueella tapahtuvaa toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta on päätetty Metsähallituksen Metsien käytön Kainuun aluetiimin kokouksessa 14.11.2005. Alueelle ei ole aiemmin laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Sähköinen julkaisu