Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Leivonmäki nationalpark i Joutsa är ett utmärkt utflyktsmål för familjer. De lättframkomliga lederna går i varierande ås- och strandlandskap. Haapasuo i parkens sydliga del är den viktigaste öppna myren i naturtillstånd i södra Mellersta Finland.