Tekijä Lindgren Leif
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sivut 136 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 44
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-076-9 (painettu)
Tiivistelmä

Lenholmin lehtojensuojelualue edustaa monipuolisesti hemiboreaalisen ns. tammivyöhykkeen luontoa. Alueen tammivaltaiset lehdot ja hakamaat ovat maamme parhaita. Tammimetsät, kedot ja laidunnetut rantaniityt muodostavat maisemakokonaisuuden, jonka luonnon monimuotoisuus on poikkeuksellisen korkea. Osoituksena tästä on Lenholmilta löytynyt 29 uhanalaista eliölajia. Pääosa uhanalaisista kuuluu vanhojen hakamaatammien seuralaislajistoon.

Lenholmin luonnonsuojelualuetta hoidetaan kokonaisuutena, vaikka pääosa (noin 30,4 hehtaaria) alueesta on yksityisomistuksessa ja pienempi osa (noin 5,3 hehtaaria) valtion omistamaa lehtojensuojelualuetta. Nykyisiä metsälaitumia entistetään hoitamalla ja laiduntamista jatkamalla hakamaiksi (12 hehtaaria), lehdesniityiksi (1 hehtaari), kedoiksi (4–5 hehtaaria), tuoreiksi niityiksi (1,2 hehtaaria) sekä rantaniityiksi (6,6 hehtaaria). Noin kolmasosa metsästä (eli noin 7 hehtaaria) jätetään luonnonmukaiseksi jalopuumetsäksi, josta jalojen lehtipuiden suosimiseksi kuitenkin joudutaan poistamaan pääosa havupuista.

Nykyisistä pelloista (yhteensä 7,5 hehtaaria) noin kaksi hehtaaria muutetaan hakamaiksi ja kedoiksi.

Suunnitelma edellyttää nykyisten aitojen (5 800 metriä) kunnossapitoa ja parantamista sekä 2 000 metriä uuden laidunaidan rakentamista.

Lenholmia kehitetään varovasti seudun koulujen opetuskohteeksi ja saaristotiehen liittyväksi nähtävyyskohteeksi. Siten alueelle tarvitaan pysäköintipaikka, opastustaulu, pöydät ja penkit, jäteastia ja käymälä. Lenholmin luontoa ja maankäyttöä esitetään monipuolisesti luontopolulla, joka kulkee myös alueelle rakennettavan lintutornin kautta.

Luonnon tilan seurantaa jatketaan ja hyvin alkanutta tutkimustoimintaa edistetään.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €