Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

I Korteniemi kan man bekanta sig med livsföringen på en skogsvaktares gård på 1910-talet. På gården sköts det traditionella kulturlandskapet med gammaldags metoder.