Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Kiljuhanhi Life+ -hankkeen esite.