Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Limingoviken är ett internationellt känt och betydelsefullt fågelvatten och en viktig rastplats för flyttfåglar. Det lönar sig att börja utflykten till Limingoviken från naturumet. Vid Virkkula fågeltorn vid naturumets strand är det fart och fläkt från morgon till kväll.