Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 s
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

I Limingovikens naturum får du utflyktstips och möjlighet att lära känna fåglarnas liv på Finlands vackraste naturutställning. Naturumet är lättillgängligt och ett populärt dagsutflyktsmål både bland barnfamiljer och fågelskådar, .cirka 35 km från centrum av Uleåborg.