Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sivut 40 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 33
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-1055-5 (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €