Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Linnansaari nationalpark är finländsk sjönatur när den är som allra bäst. Nationalparken med sina hundratals holmar och skär är saimenvikarens och fiskgjusens rike. De gamla svedjeskogarna och vårdbiotoperna vittnar om människans och naturens samexistens.