Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 8 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Beetles LIFE -hankkeen kohdelajien huomioiminen metsätaloudessa ja niiden elinympäristöjen luonnonhoito.