Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sivut 47 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 63
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-341-5 (painettu), 952-446-342-3 (pdf)