Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 s
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Kuhmon metsät, suot, järvet ja joet koskineen tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet virkistäytymiseen. Retkeily, marjastus ja sienestys, kalastus ja metsästys ja monet muut luontoharrastukset ovat täällä lähellä. Kuhmon rikas luonto tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ympäri vuoden.