Tekijä Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu, Suomen ympäristöopisto Sykli
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 3 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Korttien kohderyhmä on peruskoulun oppilaat, mutta ne ovat sovellettavissa myös muille kohderyhmille. Kortteja voi käyttää yksittäisten luontoharjoitteiden tai luontoretken hyvinvointi- ja oppimisvaikutusten reflektointiin. Oppilaat voivat niiden avulla miettiä omien kokemustensa pohjalta, millaisia hyvinvointivaikutuksia ja minkälaista oppimista luonnossa oleminen ja ohjatut harjoitteet tai tehtävät heille tuottivat. Kortteja voi käyttää myös toive- ja tavoitekortteina: millaisia hyvinvointivaikutuksia ja minkälaista oppimista oppilaat haluaisivat erityisesti kokea luokan luontoretkillä.