Tekijä Oulun kaupunki, Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 9 x 1-2 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Materiaali sisältää retkikohde- ja työkortteja, joita Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminta käyttää luontotoimintansa järjestämisessä. Kolme korteista esittelee Oulun seudun lähiluontokohteita, loput kuusi Metsähallituksen alueilla tehtäviä luonnonhoitotöitä. Kortteja voivat hyödyntää vapaasti toiminnassaan myös muut tahot.