Tekijä Siekkinen Sari, Nieminen Eevi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 51 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 186
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-021-5 (pdf)
Tiivistelmä

Kolin kansallispuiston luontokeskuksesta, Ukosta, saa tietoa Kolin ja muiden Vaara-Karjalan puistoalueen luontokohteiden palveluista, reiteistä ja nähtävyyksistä sekä alueen matkailuyrittäjien palvelutarjonnasta. Luontokeskuksen pysyvä näyttely esittelee Kolin alueen elävää ja elotonta luontoa sekä matkailu- ja asutushistoriaa. Talossa on myös kuvaesityksiä, vaihtuvia näyttelyitä, kahvio, matkamuistomyymälä, Internet-yleisöpääte, lasten leikkinurkkaus, auditorio sekä pienempiä kokoustiloja. Asiakaspalvelusta huolehtii paikallinen yhdistys, Ukko-Kolin Ystävät ry. 

Metsähallitus on hoitanut Kolin kansallispuistoa ja Luontokeskus Ukkoa vuodesta 2008 lähtien. Tämä tutkimus on ensimmäinen luontokeskuksen asiakkaille suunnattu mielipidekartoitus, joka toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. 

Aineisto kerättiin 16.7.2010–13.1.2011. Keruupäiviä jaksolle arvottiin yhteensä 55. Koska tutkimuksella pyrittiin selvittämään myös mahdollisia eroavaisuuksia luontokeskuksen kesä- ja talviasiakkaiden välillä, otantajakso jaettiin kesä- ja talvikauteen siten, että kesäkausi sijoittui ajalle 16.7.–30.8.2010 ja talvikausi ajalle 1.9.2010–13.1.2011. 

Tulosten perusteella tyypillinen Luontokeskus Ukon asiakas on noin 45-vuotias ja saapuu Ukkoon omalla autolla kolmen hengen seurueessa, joka koostuu sukulaisista. Enemmistö vastanneista oli luontokeskuksessa ensimmäistä kertaa ja neljännes kertoi Ukon olevan matkansa ainoa tai tärkein kohde. 81 % vastanneista kertoi vierailevansa matkan aikana myös Kolin kansallispuiston maastokohteilla. Vastanneiden tärkeimmät harrastukset alueella olivat maisemien katselu, retkeily, kävely ja luonnon tarkkailu. Vastanneista 19 % oli ulkomaalaisia. Luontokeskuksen kirkkaasti vilkkain kuukausi on heinäkuu. 

Talon palveluista korkeimman arvosanan saivat yleinen siisteys, WC, tiedonsaanti luonnosta, henkilökohtainen asiakasneuvonta ja AV-esitys. Lasten leikkinurkkaus, kokouspalvelut ja myyntituotteiden sopivuus asiakkaiden tarpeisiin saivat heikoimmat arvosanat. 

Kesä- ja talvikauden vastauksissa ei ollut suuria eroja. Kesäkaudella vastanneet matkustivat pienemmissä seurueissa, oleskelivat luontokeskuksessa lyhyemmän ajan ja olivat iältään hieman vanhempia kuin talvikaudella vastanneet. Ulkomaiset vastaajat tulivat kesäkaudella pääasiassa Saksasta ja talvella Venäjältä. 

Tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää kehitettäessä Luontokeskus Ukon palveluja paremmin kysyntää vastaaviksi sekä kehitettäessä yhteistyötä Kolin alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa.