Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 2 s
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Martimoaavan–Lumiaavan–Penikoiden soidensuojelualue on Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Alueella on myös vanhoja metsiä ja vaaramaisemia.