Tekijä Ridanpää Roosa, Tervo-Kankare Kaarina
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 66 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 242
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-377-066-9 (pdf)
Tiivistelmä

Matkailuyritysten hiilioppaassa neuvotaan, miten matkailuyritykset voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Opas on suunnattu erityisesti Land of National Parks -alueen eli Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Sallan, Suomussalmen ja Taivalkosken matkailuyrityksille. Opasta voivat hyödyntää myös kohdeorganisaatiot.

Oppaan alussa perustellaan, miksi matkailuyritysten kannattaa osallistua ilmastotalkoisiin, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Land of National Parks -alueella ja miten matkailu kiihdyttää ilmastonmuutosta. Tämän jälkeen oppaassa esitellään vaihe vaiheelta päästövähennyspolku, jota seuraamalla yritykset voivat systemaattisesti seurata ja vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään. Päästövähennyspolku aloitetaan hiilijalanjäljen laskennasta, minkä jälkeen asetetaan yrityksen päästövähennystavoitteet. Tavoitteiden asettaminen luo suuntaviivat yritysten hiilineutraaliuden ja nettonollapäästöjen saavuttamiselle, ja toimenpidesuunnitelman teko auttaa päästövähennystoimien toteuttamista.

Oppaassa syvennytään päästöjen vähentämiseen kuudella eri osa-alueella: energia, logistiikka, kiertotalous ja hankinnat, ruoka, yhteistyöverkostot sekä palvelumuotoilu ja markkinointi. Opasta varten on kerätty alueen matkailuyrityksiltä esimerkkejä toteutuneista ja onnistuneista toimista sekä niiden hyödyistä. Oppaan loppuun on koottu laaja lista päästövähennystoimenpiteitä, joita erityyppisissä matkailuyrityksissä voidaan toteuttaa. Mikäli yrityksen toiminnasta aiheutuu vähennystoimenpiteiden jälkeen edelleen päästöjä, yritys voi halutessaan hyödyntää päästökompensaatiota, jonka ostamiseen opas antaa vinkkejä.

Opas on toteutettu osana Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen – Gateway to Land of National Parks -hanketta.