Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 1 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Hylkeen liha käytettiin ravinnoksi ja eläimen nahka ja rasva otettiin talteen eri tarkoituksiin. Ravintona käytettiin enimmäkseen kuutteja. Myös aikuisia hylkeitä syötiin, mutta niiden lihaa ei pidetty yhtä herkullisina kuin nuorten eläinten. Muuhun keskiajan lopussa käytettyyn ravintoon verrattuna hylkeenliha oli erittäin energiapitoista, mikä oli ihmisen lämpötalouden kannalta tärkeää kylmässä ilmastossa. Hylkeenlihaa on käytetty myös lääkinnällisiin tarkoituksiin. Hylje oli vielä 1900-luvun alussakin saaristossa tärkeä ravinnonlisä kevättalvella, kun muita proteiininlähteitä oli niukasti.