Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 11 s.
Tiivistelmä

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiili­negatiivinen pian sen jälkeen. Metsähallituksella on tärkeä rooli tämän tavoitteen toteuttamisessa, sillä sen toiminnalla on positiivisia ilmastovaikutuksia monissa yhteiskunnan arvoketjuissa.

Käytämme ja hoidamme valtion maita niin, että ne toimivat lisääntyvinä hiilinieluina ja hiilivarastoina lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi valtion mailta saadaan merkittävä määrä uusiutuvaa puuraaka­ainetta ja tuulivoimaa, jotka ovat oleellisia tekijöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Valtion maista ja toiminnastamme niillä muodostuu ilmastoviisas, aktiivisesti hoidettu kokonaisuus, joka vastaa sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen haasteisiin. Näiden rinnalla meillä on yhteiskunnallisesti tärkeä tavoite ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja kehittää sitä hallinnassamme olevilla maa­ ja vesialueilla. Erilaiset toimenpiteet täydentävät toisiaan ja tukevat pitkällä, luonnon mittaisella, aikavälillä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä että ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista.